مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۴/۰۳/۱۰

ماموریت،اهداف و شرح وظایف

 ماموریت های اصلی گروه مشاوران جوان استاندار مشاوران جوان استاندارگروهی است که ضمن ایجاد روحیه نشاط، پویایی و نوگرایی،با ترکیب تجربه مدیران با انگیزه و انرژی جوانان زمینه رشد مجموعه استانداری، دستگاه های اجرایی،فرمانداریها و در نهایت استان را فراهم می آورد.

 ماموریت های اصلی گروه مشاوران جوان استاندار

مشاوران جوان استاندارگروهی است که ضمن ایجاد روحیه نشاط، پویایی و نوگرایی،با ترکیب تجربه مدیران با انگیزه و انرژی جوانان زمینه رشد مجموعه استانداری، دستگاه های اجرایی،فرمانداریها و در نهایت استان را فراهم می آورد.


 

اهداف اصلی گروه مشاوران جوان استاندار

 1.      تصمیم سازی :

   با استفاده از ظرفیت این گروه ، جوانان نخبه و فعال در عرصه های علمی و فرهنگی قادر خواهند بود تا در سایه ارائه طرح ها و نظرات سازنده به مسئولین جهت تعالی سطح اقتصادی،سیاسی و فرهنگی استان در مرتفع ساختن مشکلات و معضلات موجود موثر واقع گردند.در واقع هدف اصلی این گروه تصمیم سازی بر مبنای مبانی علمی،منطقی،فنی و مهندسی برای مدیران استان می باشد.

 2.      آموزش و تجربه اندوزی : 

    با بهره مندی از این موقعیت ، اعضای گروه از طریق ارائه طرح ها و پیشنهادات سازنده به مسئولین در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و نیز آشنایی با ساختار اداری و تشکیلاتی ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی استان،همچنین میزان کارآیی و نحوه عملکرد آنها به تجارب ارزشمندی دست خواهند یافت و کم کم برای حضور در عرصه های کار و تلاش آماده می شوند.

 3.      کادر سازی و توانمند سازی :

    نظر به لزوم تشکیل یک گروه منسجم، توانمند و کارا جهت اجرای هر طرح ،ایده و یا پروژه که جامعه هدف آن جمع کثیری از مردم یک استان،شهر،روستا و یا یک گروه یا تشکل هر چند کوچک می باشد، گروه مشاوران جوان می تواند با بهره گیری از زمینه فراهم شده و سازماندهی اعضاء ، در جهت تربیت و پرورش مدیرانی توانمند و کاردان برای بگارگیری در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی و اقتصادی استان گامی موثر بردارد.

 شرح وظایف گروه مشاوران جوان استاندار

 همکاری در جهت اجرای برنامه های دولت تدبیر و امید و تحقق اسناد بالادستی برنامه ریزی استان

 • جذب و سازماندهی جوانان صاحب فکر و خلاق در قالب کمیته های تخصصی و گروههای کارشناسی ذیل شورای مشاورین جوان جهت انجام هرچه بهتر و سریع تر وظایف گروه
 • ارائه مشورت های کاربردی و تخصصی به استاندار و سایر مدیران دستگاههای اجرایی در موضوعات مختلف به خصوص مباحث مرتبط با توسعه استان از طریق ایجاد تعامل بیشتر میان گروهها و تشکل های فعال فرهنگی،سیاسی و اقتصادی استان
 • آسیب شناسی امورات مهم و اساسی هسته های کلیدی استان  وارائه راهکارهای پیشنهادی 
 • نظارت بر نحوه اجرای وظایف نهادها و ادارات مرتبط با جوانان و ارائه گزارش های لازم به استاندار
 • ترویج نشاط و همگرایی بین جوانان استان
 • تلاش و برنامه ریزی جهت ارتقاء شاخص های مرتبط با جوانان
 • تهیه بانک اطلاعات جوانان استان و بروز رسانی آمارهای مرتبط با جوانان در بخش های مختلف
 • فراهم سازی بستر ارتباط بهتر و بیشتر جوانان با استاندار و سایر مدیران استانی
 • فراهم سازی بستری مناسب جهت دریافت طرح ها و ایده های موثر،کارا و بدیع از اقشار مختلف به خصوص جوانان نخبه و ارائه به مسئولین ذیربط.
 • ارتباط پویا با مشاوران جوان دستگاههای اجرایی و فرمانداریها و به اشتراک گذاشتن تجربیات و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود با ایجاد هم افزایی
 • تشویق جوانان و سوق دادن آنها به سمت تشکلهای غیر دولتی و بخش خصوصی و ترغیب آنها به سمت کارآفرینی به جای کارمندی
 • شناسایی ظرفیت های جدید در جهت شکوفایی نسل جوان
 • برقراری رابطه صمیمانه با جوانان به خصوص جوانان شاغل در استانداری و دستگاههای اجرایی استان و شناسایی افراد مستعد و برنامه ریزی جهت توانمند سازی آنها برای پست های مدیریتی در آینده
 • ارائه پیشنهادها و راهکارهای لازم جهت تصویب قوانین،بخش نامه ها و آیین نامه ها در امور جوانان
 • مستند سازی اقدامات انجام شده و ارائه گزارشات کتبی و شفاهی به استاندار
 • انجام ماموریت ها و دستورات ارجاع شده از سوی استاندار محترم

 

 


منبع :
بازدید : ۴۱۹


مطالب مرتبط با این موضوع :