مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۴/۰۶/۱۹

اولین جلسه توانمند سازی جوانان استان با حضور آقای صفریان مشاور جوان استاندار برگزار شد

بدنبال  تاکیدات استاندار محترم کرمان مبنی بر اشتغالزایی،کارآفرینی وتوانمند سازی جوانان استان کرمان از طریق برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی وایجاد انگیزه واستارتاپ

بدنبال  تاکیدات استاندار محترم کرمان مبنی بر اشتغالزایی،کارآفرینی وتوانمند سازی جوانان استان کرمان از طریق برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی وایجاد انگیزه واستارتاپ


گروهی متشکل از کمیته های تخصصی اقتصادی،برنامه ریزی،بانوان واطلاع رسانی با محوریت مجموعه های توانمند کشوری که سابقه برگزاری اینگونه دوره ها را جهت سرعت بخشی به امر کارآفرینی وتسهیل سازی اشتقال مولد غیر دولتی دارند برگزار شد
در ابتدای جلسه آقای صفریان ضمن اشاره به تجربیات و اقدامات مشابه درایران وسایر کشورهای موفق گفت:باید شرایط ایجاد انگیزه ودوره های آموزشی کارآفرینی  در سراسر استان از دور افتاده ترین وکمتر توسعه یافته ترین مناطق استان با توجه به ظرفیتهای شهرستانهای کرمان برگزار گردد
در ادامه هریک از اعضاء نظرات وپیشنهادات خود را پیرامون نحوه برگزاری این دوره ها ارائه نمودند


منبع :
بازدید : ۱۸۳


مطالب مرتبط با این موضوع :