مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۴/۱۲/۰۶

نقش جوانان دیار کریمان در انتخابات وتوسعه استان


سیاست را فن اداره اجتماع نامیده اند بر اساس این دیدگاه نقش مسئولان سیاست، هماهنگی بین نیروها و جلب مشارکت آحاد مردم برای رساندن جامعه به اهداف مطلوب است. برای جلب مشارکت اعضای یک جامعه در روند تحولات اجتماعی باید زمینه های حضور آنها را در ساختار سیاسی فراهم کرد.

بدین منظور در نظام های سیاسی دنیا، مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به آراء مردم و برگزاری انتخابات عمومی به عنوان اهرم اصلی جلب مشارکت مردم در امور اجتماع تلقی می شود و از آنجا که جوانان نیرو های بالقوه اجتماع محسوب می شوند برنامه ریزان سیاست و تئوری پردازان مسائل اجتماعی نقش آنان را جدی تلقی می کنند.
جوانان در هر جامعه به دلیل برخورداری از پتانسیل بالا و امکان حضور در فعالیت های اجتماعی مورد توجه حکومت ها و احزاب سیاسی هستند. بدین دلیل تمرین دموکراسی و مشارکت سیاسی در سنین پایین تر در شکل گیری اندیشه سیاسی جوانان نقش جدی را ایفا می کند.
جوانان برای اجتماعی شدن نیازمند مشارکت سیاسی هستند تا از طریق تجربه عملی بتوانند جامعه پذیر شوند. بهترین راه حل برای هدایت جوانان و جامعه پذیر شدن آنها ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت آنان در تصمیم گیری کلان سیاسی و اجتماعی است. یکی از شاخصه های مهم در پیشرفت جوامع فراهم ساختن فضای لازم برای تعامل و مشارکت همه آحاد جامعه به خصوص جوانان در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی است.
نتیجه چنین مشارکتی سازندگی بیشتر و قرار گرفتن جامعه در مسیر پیشرفت است و عدم تعامل و عدم مشارکت جوانان در مسائل اجتماعی زمینه های بی تفاوتی آنها را فراهم می کند و پشتیبانی آنها از برنامه های کلان جامعه ضعیف می شود.
همچنین استعداد های فکری و زمینه های رشد و خلاقیت خودشان نیز از بین می رود. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید مدیران ارشد جامعه با درایت و هوشمندی زمینه حضور و مشارکت نسل جدید را فراهم کرده و آرام آرام ایفاء نقش در زندگی اجتماعی را به آن ها بیاموزند و در این راه ریسک کردن، نو آوری، ابتکار و خلاقیت و حصار شکنی جوانان را نیز تحمل نمایند.
چرا که وجود جوانان یکپارچه انرژی است و این انرژی ها باید به قدرت سازه تبدیل شوند. علاوه بر آن جوانان باید احساس کنند که جامعه و نسل پیشین دوست دار آنها هستند تا به جامعه خود عشق بورزند و به پیشرفت و ترقی آن امیدوار باشند.
در چنین صورتی جوانان با احساس اطمینان نسبت به زندگی آینده و با احساس رضایت مندی نسبت به جامعه پیرامون خود، دیگران را دوست داشته و به حقوق اجتماعی آنها احترام گذاشته و قانونمندی و قانونگرایی راشعار زندگی خود خواهند کرد.
با عنایت به این نکته اساسی که جوانان امروز در نهایت مدیران جامعه فردا خواهند بود بنابر این تمرین دموکراسی و مشارکت سیاسی برای آنان، جهت ایفای نقش جدی در آینده ضروری است.
حضور موثر و آگاهانه جوانان در انتخابات به آنان این امکان را می دهد که آمادگی لازم را برای حضور در مدیریت سیاسی آینده را پیدا کنند و از آنجا که صلاح و فساد مدیران جامعه مستقیما در روند تحولات اجتماعی تاثیر گذار است لذا تربیت مدیران شایسته نیازمند آموزش های اساسی و فراهم کردن امکان مشارکت عملی در تصمیم های سیاسی است.
انتخابات بستر مناسبی است که به جوانان امکان می دهد به صورت عملی و مملوس تمرین دموکراسی را تجربه کرده و دانش سیاسی خود را ارتقاء دهند.
اما در پایان حضور و مشارکت جوانان در مسائل اجتماعی و سیاسی و مشخصا در عرصه انتخابات نتایج زیادی را به دنبال دارد که از جمله آنها می توان به یافتن نگاه علمی نسبت به مسائل سیاسی داشتن قدرت تحلیل نسبت به مسائل اجتماعی,یافتن نقش اجتماعی,یادگیری ارزش های اجتماعی و …  اشاره کرد.
لذا از تمامی جوانان استان کرمان که دل در گرو توسعه وتعالی این استان دارند درخواست می شود بانگاه وامید به آینده ای روشن ۷اسفندماه برگ زرینی از تقویم ابادان دیار کریمان را رقم بزنند  

کمیته اطلاع رسانی گروه مشاوران جوان استاندار کرمان


منبع :
بازدید : ۳۰۲


مطالب مرتبط با این موضوع :